GROENBEDEKKERS

In het najaar zijn alle ogen gericht op de juiste en gerichte keuze van groenbedekkers.

We bieden een ruim assortiment aan van mengsels die voldoen aan de criteria van Ecologisch Aandachts Gebied (EAG):

  1. Mengsels voor tijdelijke Grasland
  2. Specifieke groenbemesting- mengsels

Deze producten zijn 100 % gecertificeerd en zijn samengesteld uit de variëteiten met de hoogste zaaizaadkwaliteit.
Voordelen zijn stikstofvastlegging, organische stofaanbreng, erosiebestrijding, onkruidonderdrukking en aaltjesreducering.

Neem contact op met onze diensten en we helpen je op weg met gericht advies.