GRASZADEN

De keuze van het juiste type gras is uitermate belangrijk voor een optimaal rendement.

Afhankelijk van de doelstelling bieden wij u het gepaste graszaad.  

  1. Maaigras (tijdelijk)
  2. Blijvende weide gras
    1. beweiden of maaien
    2. hooien of  maaien
    3. voor intensief gebruik met sterke zode en snel herstel, ideaal voor paarden , schapen, geiten.
  3. Gazongras